Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst. De dekkingsgraad van mei 2015 is 103%.  

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. We noemen dit de beleidsdekkingsgraad.   

De beleidsdekkingsgraad  

Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt (indexatie) hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Hij is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort. Hij bepaalt dus ook of er (nominaal) gekort moet worden.   

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit in het pensioenbeleid.   

Naast de beleidsdekkingsgraad kennen pensioenfondsen nog twee dekkingsgraden. Bekijk welke dat zijn

Weten wat de dekkingsgraad is?  

Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad iedere maand rond de 15e. In januari, april, juli en oktober publiceren we de dekkingsgraad rond de 20e, in het kwartaalbericht. De reële dekkingsgraad publiceren we één keer per jaar, in ons jaarverslag.  

Let op: Vanaf 1 januari 2015 is de berekening van de actuele dekkingsgraad aangepast en de beleidsdekkingsgraad geïntroduceerd. Door de nieuwe berekening kunt u de dekkingsgraden vanaf 2015 niet meer vergelijken met die van 2014 en eerder. Bekijk hier hoe we de beleidsdekkingsgraad berekenen.  

     

Mei 2015 103%

De beleidsdekkingsgraad van mei 2015 is 103%.
Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.
 
De actuele dekkingsgraad van mei 2015 is 100%.
Dit is twee procentpunt lager dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met mei gestegen van 161,7 miljard naar 173,0 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met zes procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met acht procentpunt.

April 2015 104%

Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad van april 2015 is 97%.
Dit is vijf procentpunt lager dan de stand van eind december 2014. De waarde van de beleggingen is in 2015 tot en met april gestegen van 161,7 miljard naar 175,7 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met acht procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met dertien procentpunt.

Maart 2015 104%

​De dekkingsgraad van maart 2015 is 104%. Dit is de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.
De waarde van de beleggingen is tot en met maart gestegen van 161,7 miljard naar 177,7 miljard. Daarnaast is de rente gedaald.

De actuele dekkingsgraad van maart 2015 is 95%.
De waarde van de beleggingen is tot en met maart gestegen van 161,7 miljard naar 177,7 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met negen procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met zestien procentpunt.

Februari 2015 106%

​De dekkingsgraad van februari 2015 is 106%. Dit is de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De waarde van de beleggingen is tot en met februari gestegen van 161,7 miljard naar 171,4 miljard. Daarnaast is de rente gedaald.

 

Januari 2015 107%

​De dekkingsgraad van januari 2015 is 107%. Dit is de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De waarde van de beleggingen is tot en met januari gestegen van 161,7 miljard naar 167,6 miljard. Daarnaast is de rente gedaald.

December 2014 102%

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind december 2014 is 102%. Dit is zeven procentpunt lager dan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met december gestegen van 137,3 miljard naar 161,7 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met zeventien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vierentwintig procentpunt.

 

November 2014 105%

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind november 2014 is 105%. Dit is vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2013. 

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met november gestegen van 137,3 miljard naar 160,9 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met zestien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twintig procentpunt.

 

Oktober 2014 105%

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind oktober 2014 is 105%. Dit is vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2013.

 

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met oktober gestegen van 137,3 miljard naar 158,4 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vijftien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met negentien procentpunt.

 

 

September 2014 105%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind september 2014 is 105%. Dit is vier procentpunt lager dan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met september gestegen van 137,3 miljard naar 156,3 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met dertien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met zeventien procentpunt.

Augustus 2014 109%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind augustus 2014 is 109%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met augustus gestegen van 137,3 miljard naar 158,5 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vijftien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vijftien procentpunt.

 

Juli 2014 108%

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juli 2014 is 108%. Dit is één procentpunt lager dan de stand van eind december 2013. 

Toelichting 

De waarde van de beleggingen is tot en met juli gestegen van 137,3 miljard naar 152,9 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met elf procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twaalf procentpunt.

 

 

Juni 2014 110%

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juni 2014 is 110%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juni gestegen van 137,3 miljard naar 151,5 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met tien procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met negen procentpunt.

 

Mei 2014 110%

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind mei 2014 is 110%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2013.

Toelichting
De waarde van de beleggingen is tot en met mei gestegen van 137,3 miljard naar 148,7 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met acht procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met zeven procentpunt.

 

April 2014 109%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind april 2014 is 109%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2013.

Toelichting
De waarde van de beleggingen is tot en met april gestegen van 137,3 miljard naar 144,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vijf procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met vijf procentpunt.

Maart 2014 109%

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind maart 2014 is 109%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2013.

Toelichting
De waarde van de beleggingen is tot en met maart gestegen van 137,3 miljard naar 142,8 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met drie procentpunt.

Februari 2014 110%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind februari 2014 is 110%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met februari gestegen van 137,3 miljard naar 140,9 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met één procentpunt.

 

Januari 2014 109%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari 2014 is 109%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2013.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met januari gestegen van 137,3 miljard naar 138,2 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met één procentpunt.

 

December 2013 109%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind december 2013 is 109%. Dit is acht procent hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met december gestegen van 129,6 miljard naar 137,3 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast zijn in de dekkingsgraad eind december de actuariële grondslagen geactualiseerd. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Verder daalt de dekkingsgraad één procentpunt vanwege de indexering per 1-1-2014.

November 2013 109%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind november 2013 is 109%. Dit is acht procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is dit jaar tot en met november gestegen van 129,6 miljard naar 137,2 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vier procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vier procentpunt.​​

Oktober 2013 109%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind oktober 2013 is 109%. Dit is acht procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is dit jaar tot en met oktober gestegen van 129,6 miljard naar 136,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vijf procentpunt. ​​

September 2013 107%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind september 2013 is 107%. Dit is zes procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is dit jaar tot en met september gestegen van 129,6 miljard naar 134,1 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met vier procentpunt. ​​

Augustus 2013 104%

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind augustus 2013 is 104%. Dit is drie procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is dit jaar tot en met augustus gestegen van 129,6 miljard naar 131,8 miljard. Door het beleggingsrendement is de dekkingsgraad gelijk gebleven. Daarnaast is de rente gestegen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met drie procentpunt.

Juli 2013 103%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juli 2013 is 103%. Dit is twee procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juli gestegen van 129,6 miljard naar 133,9 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met twee procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft afgerond echter geen effect op de dekkingsgraad.​​​​

Juni 2013 101%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind juni 2013 is 101%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met juni gestegen van 129,6 miljard naar 131,8 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met één procentpunt.​​​​

Mei 2013 102%

​​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind mei 2013 is 102%. Dit is één procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met mei gestegen van 129,6 miljard naar 134,6 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald. Dit zorgt voor een daling van de dekkingsgraad met twee procentpunt.​​​​

April 2013 106%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind april 2013 is 106%. Dit is vijf procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met april gestegen van 129,6 miljard naar 136,9 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met vijf procentpunt. Daarnaast is de rente licht gestegen. Dit heeft afgerond echter geen effect op de dekkingsgraad.​​​​

Maart 2013 105%

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind maart 2013 is 105%. Dit is vier procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met maart gestegen van 129,6 miljard naar 134,4 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met drie procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Hierdoor dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met één procentpunt.​

Februari 2013 103%

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind februari 2013 is 103%. Dit is twee procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De waarde van de beleggingen is tot en met februari gestegen van 129,6 miljard naar 131,4 miljard. Door het beleggingsrendement stijgt de dekkingsgraad met één procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen. Hierdoor dalen de pensioenverplichtingen. Dit zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met één procentpunt.​​​​​​

Januari 2013 101%

​De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari 2013 is 101%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2012.

Toelichting

De dekkingsgraad van het pensioenfonds eind januari 2013 is 101%. Dit is gelijk aan de stand van eind december 2012.​​​